Lingam (mužské pohlaví) a jóni (ženské pohlaví) jsou pro tantru posvátnými místy lidského těla. Přistupuje se k nim jako k bráně, která nám může otevřít největší hlubiny i výšiny našeho těla i nitra. S něčím tak vzácným se ale musí umět zacházet. V dnešní době si většina lidí tento fakt neuvědomuje a proto, zejména v případě mužů, nemají lidé povědomí například o možnosti plné vlády nad svými sexuálními látkami a energiemi. Není-li masírovaný muž dostatečně trénovaný, mohla by cílená a intenzivní stimulace lingamu vést ke ztrátě semene, čímž by byl celý budoucí tantrický prožitek ztracen.  

Muži běžně vyhledávají uvolnění stresu z každodenních starostí v podobě tělesného sexuálního vybití (orgasmus s ejakulací). Neuvědomují si ale, že tím dosáhnou pouze části úspěchu: vyprázdnění formou ejakulace nevede k žádnému dlouhodobému uvolnění ani naplnění. Za čas přijde opět tělesné napětí, doprovázené duševním neklidem. Pokud ale muž volí stále dokola stejnou metodu, časem zjistí, že se skutečně cítí jaksi prázdný – jeho droga (ejakulace) mu ve skutečnosti nepomáhá. V mládí je snadné nad tímto faktem mávnout rukou, protože vaše tělo rychle regeneruje, ale s přibývajícím věkem zjistíte, že skutečně platí asijské rčení, že orgasmus s ejakulací je jako „malá smrt“… a skutečně, ztrátou fyzické a energetické složky sexuální síly ztrácíte kousek po kousku i svůj život a potenciál se duchovně vyvíjet (směřovat k duchovní nesmrtelnosti nebo alespoň fyzické dlouhověkosti).

Zjistěte na vlastní kůži, jaký je rozdíl mezi orgasmem a ejakulací

shiva modern

Shiva – symbol mužnosti a kontroly sexuálních energií

Hledáte zejména hlubokou relaxaci, naplňující prožitek, obohacení? Chcete to okořenit něčím atraktivním a dosud možná nepoznaným? Stále více mužů je již obeznámeno se starodávnou moudrostí orgasmu bez ejakulace. Přidejte se k nim. Vaše sexuální energie může být dokonalou pohonnou hmotou pro vaši hlubokou regeneraci, uvolnění, neuvěřitelně příjemné orgasmy… to vše bez ztráty semene. Těmito taji vás bude provázet citlivá, zkušená masérka, která bude dělat vše pro to, abyste se cítil hluboce šťastný a naplněný.

Masáž lingamu – ano nebo ne?

Tantrická masáž v našem salónu obsahuje v příjemné míře i erotické potěšení. Jak bylo zmíněno výše, existuje ale více důvodů proč u nás nerovádíme přímou masáž lingamu (pohlaví). Zjednodušeně řečeno, klademe si masáží hlubší cíle, než je pouhé erotické potěšení a uspokojení. Lingam je hluboce uctíván a není z masáže zcela vyloučen: naopak, je velmi harmonicky do masáže zapojen. Bude přirozeně, nenápadně dotýkán při masáži okolních partií, například když bude masérka přejíždět od stehen k břichu. Také je kladen důraz na jemné promasírování co nejbližšího okolí lingamu (podbřišek, třísla, okolí hráze, hýždě…). A nechte se překvapit: je možné, že na svých intimních místech náhle ucítíte stékat teplý olej nebo závan teplého vzduchu…

Závěrečné zamyšlení

Erotická energie je náš cenný potenciál, se kterým bychom se všichni měli naučit co nejlépe pracovat a začít ho používat pro svůj vlastní rozvoj a blaho.

To jsou základní a nejcennější myšlenky tantrického učení, které se však v západním konzumním pojetí tantry v mnoha případech zcela vytratily a zůstala jen jejich neúplná část, která sleduje především intenzivní erotické potěšení, polovina však zůstává polovinou a chybí hluboká moudrost původní tantrické filosofie, která učí, jak vášeň naplno prožívat, současně ji kontrolovat a využít její sílu pro naše vlastní cíle a sebeuvědomění.