1. Pravá tantrická masáž vede k sebepoznání

Při tradiční tantrické masáži využívající vědomý dotek často dochází k hlubšímu poznání nás samotných. K tomuto poznání může docházet na fyzické rovině, kdy si uvědomujeme účinky různých druhů doteků a citlivost míst na našem těle, o kterých jsme často ani nevěděli, že je máme.
Zároveň k sebepoznání může docházet na emoční a citové rovině. Ať už v podobě příjemných pocitů nebo v podobě negativních emocí a prožitých traumat uložených v našem fyzickém těle. Během masáže tak může spontánně docházet k jejich uvolnění, rozpouštění a léčení.
A v neposlední řadě můžeme prožívat i hlubší stavy spojené s naší nesmrtelnou podstatou, duší. A tak si uvědomovat skrze přímou zkušenost, že jsme mnohem více než jen naše fyzické tělo.

2. Autentická tantrická masáž prohlubuje intimitu

Ačkoli při “běžné” masáži zaměřené na probouzení sexuální energie není prohlubování intimity podmínkou, při autentické tantrické masáži je intimita hlavní a nepostradatelnou ingrediencí.
Tantrická masáž je vždy dávána s láskou a otevřeností na úrovni srdce. Může zahrnovat prolnutí dlaní, lehké a jemné doteky, ale i doteky intenzivnější a vášnivější. Důležité však je, že během celé tantrické masáže je erotická energie směřována do celého těla.
Ten, kdo masáž dává, je často navíc v intimnějším kontaktu s masírovaným. K masáži jsou využívány kromě rukou i předloktí, chodidla a může docházet i ke spontánním objetí a propojení na úrovni srdce.

3. Tradiční tantrická masáž probouzí duchovní srdce a může vést ke spontánnímu léčení na emoční úrovni

 V případě běžné masáže pracující se sexuální energií bývá energie vedena spíše dolů a oblast masáže je více zaměřena na pohlavní orgány. Na konci takové masáže velmi často dochází k ejakulaci a ztrátě energie nashromážděné během masáže.
Tantrická masáž je masáž zaměřená na probouzení a práci s energií čistého vytříbeného erotu. Vzhledem k tomu, že je v tantrické masáži vedena erotická energie naopak směrem nahoru, k srdci, může docházet k rozlévání erotické energie do celého těla masírovaného.
Kromě jiných prožitků tak velmi často dochází k aktivaci srdečního centra. To se může projevovat energetickými orgasmy na této úrovni, ale také spontánním rozpouštěním emočních bloků a traumat, které jsou s touto úrovní spojené.

4. Pravá tantrická masáž zahrnuje vědomé vnímání svého těla a prožívání přítomného okamžiku

Doteky při tantrické masáži jsou prováděny vědomě a záměrně a jejich cílem je dosáhnout určité dynamizace a probuzení nekonečných blahodárných emocí. Intenzita pocitů a probuzení smyslů spontánně udržují vaše vědomí v přítomném okamžiku, osvobozují vás od zátěže minulosti a od snů a obav spojených s možnou budoucností.
Autentická tantrická masáž se zabývá oblastí vaší duše, vašeho srdce. Atmosféra při tantrické masáži je atmosférou otevřenosti, uvolnění, propojení, zejména na úrovni duše. Nepříjemné životní zkušenosti mohou vést k emocionálním blokádám, které se později odrazí ve vašem milostném životě. Pravá tantrická masáž určitými přesnými způsoby odblokovává energie z citové oblasti a na konci takové masáže se dostaví stav „lehkosti“ a nahromadění nádherných pocitů v duši.

5. Autentická tantrická masáž vytváří podmínky pro vnitřní proměnu

Autentická tantrická masáž otevírá naši bytost duchovnímu rozměru. Během tantrické masáže jsou umožněny určité zážitky překonání ega a přístupu k duši a duchovní sféře.
K jejich upevnění je však nutná trvalá duchovní praxe, která se provádí individuálně.
V našem Chrámu tantra masáží nabízíme za tímto účelem i tantrické konzultace, kterými je možné prožitek z tantrické masáže doplnit a případně posunout dál.

Každá konzultace je přímo uzpůsobená konkrétnímu klientovi a jeho potřebám – tématům, která jsou zrovna v jeho životě aktuální, a to včetně teoretické, tak i praktické části. Tak, aby mohl vnést klient učení tantry do svého každodenního života.

6. Autentická tantrická masáž může změnit váš pohled na sexualitu

  Ačkoli je tantra tisíciletou vědou, autentická tantrická masáž založená na této vědě je z hlediska sexuality revoluční. Probuzená čistá erotická energie se využívá k posílení vyšších kvalit a aspektů vaší bytosti a neplýtvá se s ní způsobem, který způsobuje devitalizaci, nudu nebo probuzení nižších, pudových aspektů vaší osobnosti.
  Tantrikové využívají energii čisté erotiky k probuzení potenciálů své bytosti a k dosažení duchovní dokonalosti. Pocity, které vznikají při pravé tantrické masáži, jsou jemné, úžasné, bohaté na nuance. Otevírají dveře do jakýchsi okouzlujících jemných světů, v nichž vnímání těla mizí a rozpouští se ve stavu vědomého „opojení“.

  7. Objevíte výhody tantrického orgasmu bez ejakulace

   Věděli jste, že bylo pozorováno, že po ejakulaci se muž cítí slabý a jeho koncentrace je snížená? Proto se sportovcům doporučuje, aby se před sportovními soutěžemi dokonce vyhýbali milostnému styku.
   Skutečná tantrická masáž usnadňuje probuzení schopnosti ovládat erotický potenciál a prožívat naplňující a opakované tantrické orgasmy. K tomu je ovšem třeba splnit určité podmínky a naučit se i potřebné vnitřní mechanismy.
   Tantra je věda i duchovní cesta, která směřuje k duchovnímu zdokonalení člověka a zahrnuje a posvěcuje všechny aspekty života, včetně lásky.

   „… cítil jsem ohromnou záplavu citlivosti, ženské rafinovanosti a vnímavosti…“

   - klient Lakshmi