Svou lásku můžeme vyjádřit různými způsoby. Jediné co nás omezuje, je naše představivost.

Jak světští, tak náboženští myslitelé souhlasí, že láska hraje ústřední roli v životě člověka. Láska má přední roli v tisícero knihách, písních, filmech a uměleckých dílech. Početné množství filozofických a teologických směrů si vymezilo důležité místo pro lásku a nejen psychologové dospěli k názoru, že cítit se milován, je základní lidská emocionální potřeba.

Kvůli lásce vylezeme na horu, přeplujeme moře, přejdeme poušť a vydržíme neslýchané utrpení. Bez lásky se hory stanou nepřekročitelnými, moře nepřekonatelné, pouště nesnesitelné a strádání v našem životě nepříjemné.

Cílem tohoto článku je představit pět jazyků lásky, skrze které můžeme lépe pochopit sami sebe a svého milovaného a poskytnout sami sobě lásku, tak jak ji potřebujeme, abychom se skutečně mohli cítit milovanými.

Existuje 5 jazyků lásky – 5 způsobů, jakými lidé chápou a vyjadřují lásku. Každý z nás preferuje být milován svým jedinečným, specifickým způsobem, který odpovídá jednomu z pěti jazyků lásky. Pravděpodobně bude více jazyků lásky, které nás oslovují, dva anebo tři, ale je jeden klíčový, který bude pro nás tak důležitý, že když s námi náš partner nekomunikuje skrze daný jazyk, tak se nebudeme cítit milováni, byť by nás miloval sebe víc.

Nejdůležitější je tedy, aby s námi mluvil partner naším jazykem lásky a my zase jeho. Říká se, že pokud objevíte klíč k hlavnímu jazyku lásky vašeho milovaného, tak jste objevili klíč k dlouhotrvajícímu, hluboce naplňujícímu vztahu.

1. Vyznání lásky

Mark Twain jednou řekl: „Můžu žít dva roky z dobrého komplimentu.”

Jeden ze způsobů, jak můžeme vyjádřit lásku pomocí slov, je pochvala nebo slova vyjadřující uznání, ocenění. To jsou silné způsoby, kterými můžeme vyjádřit lásku, nejlépe slovy jednoduchými a přímými.

„Vypadáš nádherně v těch šatech.“

„Vždycky mě rozesměješ.“

„Nikdo se mě neumí dotýkat jako ty.“

Komplimenty jsou jedním ze způsobů, jak můžeme vyjádřit naši lásku pomocí slov, další jsou slova povzbuzení. Většina z nás má dřímající dovednosti a nadání, které nikdy nerozvineme. Co nás často drží zpátky je nedostatek sebedůvěry, kterou překonáme s podporou partnera.   Latentní potenciál ve vašem partnerovi dřímá v oblastech, v kterých si je nejistý a potřebuje k jeho probuzení slova povzbuzení. Abychom někoho mohli povzbudit, potřebujeme empatii, podívat se na svět z pohledu našeho milovaného. Nejdřív musíme zjistit, co je důležité pro našeho partnera. A teprve potom ho můžeme povzbudit. Při verbálním povzbuzování se snažíme dát najevo, že chápeme, že nám na něm záleží, že jsme s ním. Snažíme se ukázat, že  věříme v něj a v jeho schopnosti. Dáváme najevo naši důvěru, chválu a uznání.

Laskavá slova. Láska je laskavá. Pokud komunikujeme verbálně, musíme používat slova laskavá, což souvisí i s tím, jak mluvíme. Stejná věta může mít dva různé významy, podle toho jak ji řekneme. Tvrzení „Miluji tě,” když je řečeno s laskavostí a něhou, je ryzím vyjádřením lásky. Ale co když řekneme „Miluji tě?” Otazník zcela změní význam těchto dvou slov. Někdy naše slova říkají jednu věc, ale tón našeho hlasu jinou. Když naše slova budou mít dvojí význam, tak si náš milovaný bude interpretovat naše sdělení spíše podle tónu našeho hlasu než podle vyřčených slov.

2. Kvalitně strávený čas

Čas je vzácná komodita, a proto kvalitně strávený čas znamená zaměřovat svou pozornost, soustředit se na člověka, poskytovat mu svůj čas a dělat něco společně. Kvalitně stráveným časem je míněno dávat někomu svou nedělenou pozornost, čímž se nemyslí sezení na pohovce a sledování televize. Znamená to jít na procházku, jen ve dvou, vyjít si do restaurace na večeři anebo se na sebe dívat a mluvit spolu.

Když si váš partner stěžuje na to, kolik času trávíte ve svém zaměstnání anebo svým koníčkem, tak se nejedná o to, že by skutečně nesnášel vaše zaměstnání. Nesnáší ten fakt, že cítí příliš málo pozornosti z vaší strany.

Soustředěná pozornost. Nestačí být spolu ve stejném pokoji, ale je potřeba vnímat toho druhého. Činnost, kterou spolu děláme je vedlejší, je to pouhý nástroj, který vytváří pocit spojení. Důležité na tom, že otec kutálí míč dvouletému dítěti, není činnost samotná, ale emoce, které se vytváří mezi otcem a dítětem. Když půjdeme běhat se svým partnerem, tak se tolik nesoustředíme na běhání samotné, ale na pocity, které se mezi námi vytváří. Záleží na tom, co se odehrává na citové úrovni.

Kvalitní konverzace. Kvalitní konverzací je myšlen rozhovor, ve kterém se sdílí zkušenosti, myšlenky, pocity a touhy přátelským, nepřerušeným způsobem.  Kvalitní rozhovor je celkem odlišný od prvního jazyku lásky. Slova vyznávající lásku se soustředí na to, co říkáme, kdežto kvalitní rozhovor se soustředí na to, co slyšíme. Snažíme se pochopit druhého, poslouchat chápavě to, co chce vyjádřit. Ptáme se s opravdovou touhou pochopit myšlenky, city a touhy toho druhého. Naučit se poslouchat může být stejně obtížené jako učení se novému jazyku, ale musíme se to naučit, pokud tak chceme vyjádřit lásku druhému.

Naučit se mluvit. Kvalitní rozhovor nevyžaduje jen schopnost naslouchat, ale také odhalení nás samotných. Když přítelkyně řekne: „Můj přítel se mnou nemluví.“, nikdy neví, co si myslí anebo cítí, tak to je volání po intimitě. Chce se cítit blíže k němu, ale jak se může cítit blízko k někomu, koho nezná? Aby se mohla cítit milována, on se musí naučit sdělovat své myšlenky pocity a postupně se jí odhalit.

Pokud je hlavním jazykem lásky vašeho partnera kvalitně strávený čas, ale rozhovor není dialog, nikdy se nebude cítit naplněn láskou, dokud nedáte najevo své myšlenky a emoce.

3. Přijímání dárků

Tomáš byl pouhým kamarádem po dobu jednoho roku, dokud jí nekoupil čepici na baseball.

Tak důležité můžou být dárky pro některé lidi….

Připomínka lásky. Dárky jsou vizuálními symboly lásky a jsou pro některé lidi důležitější než pro jiné. Většina svatebních obřadů zahrnuje dávání a přijímání prstenů. Oddávající při předávání prstenů připomíná jejich symboliku a říká: „Toto jsou vnější a viditelné symboly vnitřního a duchovního pouta, které sjednocuje dvě navždy zamilované srdce.”

Lidé, kteří mají dárky jako svůj primární symbol lásky, je budou vnímat citově. Kdykoliv dárek dostanou anebo si na něj vzpomenou, uvidí v něm důkaz lásky. Když nebudou obdarování, budou pochybovat o lásce svého partnera.

Dárky přicházejí ve všech barvách, velikostech a tvarech, některé jsou drahé a jiné zdarma. Dárky se dají koupit, najít anebo vyrobit. Dárky nemusí být drahé, stačí vystřihnout srdíčko z papíru a napsat na něj „Miluji tě.”

Darování sám sebe. Darování sebe samého, je dar, který dává víc než dárek, který můžeme držet na dlani.  Jedná se o dar naší přítomnosti. Fyzická přítomnost v časech krize má obrovskou sílu, obzvláště pokud je hlavním jazykem lásky vašeho milovaného jazyk přijímání dárků. Vaše tělo se stane symbolem vaší lásky. Když odstraníte symbol, tak se vaše láska vypaří. Pokud je fyzická přítomnost vašeho partnera pro vás důležitá, sdělte mu to. Nečekejte, že přečte vaše myšlenky.

4. Provádění úkolů

Provádění úkolů, tedy dělání věcí, o kterých víte, že by váš milovaný chtěl, abyste dělali.

Snažíte se potěšit milovaného, tím že mu sloužíte.  Může to být uvaření oběda, prostření stolu, vyndání nádobí z myčky, vyměnění plenek, vyvenčení psa. Tyto činnosti vyžadují zamyšlení, plánování, čas, úsilí a energii. Pokud jsou prováděny s pozitivním postojem, jsou skutečným vyjádřením lásky.

Nikdo nemá rád, když je k něčemu nucen, láska se vždycky dává svobodně, láska se nedá vyžadovat. Můžeme o ni požádat, ale nesmíme ji vynucovat. Požadavky dávají určité směřování naší lásce, ale vynucování zastavuje tok lásky.

Nejdůležitější je vykonávat úkoly, které si od nás milovaný přeje.

5. Dotek

Děti, které jsou chovány, hlazeny a líbány, rozvinou zdravější emocionální život než ty, které jsou ponechány delší dobu bez fyzického kontaktu.

Dotek je silným nástrojem komunikace lásky v páru. Držení za ruce, líbání, objímání, masírování, milování. Z našich pěti smyslů, pouze dotyk na rozdíl od ostatních čtyřech není vymezen na jednu oblast našeho těla.  Malé dotykové receptory se nachází všude po povrchu těla.

Všechny doteky neposkytují stejnou míru potěšení, vaším nejlepším průvodcem je samozřejmě váš partner. Přece jenom je to on, kterého chcete milovat a potěšit. Netrvejte na tom, abyste se dotýkali po vašem způsobu a ve vašem čase. Naučte se mluvit jeho dialektem lásky.

Dotyky mohou vyžadovat vaši plnou pozornost, jako jsou masáže, předehra, milování. Jiné mohou trvat jen krátký okamžik jako například pokládání vaší ruky na rameno anebo dotek vašeho těla o druhého, když okolo něj jdete do kuchyně.

Vymýšlení nových způsobů a míst k doteku může být vzrušující výzva. Pokud nejste člověk, který se rád dotýká milovaného pod stolem, můžete překvapivě zjistit, že to dodá vašemu vztahu novou jiskru.

Skoro instinktivně se v období krize lidé objímají, protože je to tak silným vyjádřením lásky. Pokud je hlavním jazykem lásky vašeho milovaného dotek, nic nemůže být důležitější než obejmout ho, když pláče.  Vaše slova mohou znamenat málo, ale váš dotek bude dávat najevo, že vám na něm skutečně záleží. Vaše jemné dotyky budou pamatovány dlouho po tom, co krize vymizela.

Ať už je kvalita vašeho vztahu jakákoliv, vždycky může být lepší.

Přejeme vám hodně štěstí při hledání jazyka lásky vašeho milovaného.

Shrnuto a převzato z „The 5 languages of love“, Gary Chapman.

Upraveno pro potřeby Chrámu tantrických masáží – Lakshmi.