„Souhra okolností, nebo andělé tahající za nitky mě nakonec dovedli k zážitku, který překračuje hranice běžné sexuality.“
Tomáš Kramár

Obdrželi jsme mnoho pozitivních a krásných výpovědí od klientů Chrámu tantrických masáží Lakshmi,  nicméně článek v únorovém vydání časopisu Žena a život poskytuje hlubší pohled do zákulisí a filozofie našeho chrámu.

Když je sex nástrojem, ne cílem.

Vést rozhovor hned po absolvování tantrické masáže není jen tak. Tomáš Kramár zpovídal lektory Kristýnu Parolkovou a Michala Švece ve stavu hluboké blaženosti.

Promiňte mi lehkou zmatenost, připadám si, jako bych prožíval změněný stav vědomí…

Michal: Tak to se vám povedlo hned na poprvé, gratuluji oběma.

To asi ano. Jaký je tedy vlastně rozdíl mezi erotickou a tantrickou masáží

Michal:Tantra nevnímá sexualitu jako cíl, ale jako nástroj. U běžné erotické masáže je tato sexuální energie cílem a ve finále dochází k její ztrátě. Směřuje k ukojení našeho rozmnožovacího pudu, ale nikam dál to nepokračuje. Tantrická masáž tuto energii také probouzí, ale věnuje se jejímu rozšiřování a zvědomení.

Ve zkratce, tantra rozšiřuje vědomí pomoci rozšiřování energie, nebo i naopak. Erotickou energii tedy můžeme použít jako nástroj k vnitřnímu rozvoji. Výhoda tantrické cesty je, že naprostá většina lidí tuto erotickou energii vnímá, je schopná si uvědomovat vzrušení, vnitřní pnutí, které je ještě ke všemu příjemné. Je to základní tvůrčí energie a je možné ji použít na cokoli, nemusí to souviset se vztahy a sexualitou, ale můžete ji zaměřit na rozvoj svých schopností, inteligence, duchovního života…

Když k vám někdo přijde na masáž s cílem uspokojit svou sexuální touhu, není pak zklamaný nebo překvapený?

Kristýna: Než k nám zákazník přijde, předem mu vysvětlíme, jak bude masáž probíhat, co může očekávat a také co očekávat nemůže. Před samým začátkem masáže si s ním ještě masér nebo masérka sedne a opět mu vysvětlí celý průběh. Snažíme se předejít tomu, aby očekával erotickou službu. Michal: Naším cílem není jen uspokojit přání zákazníků, je tam i určitá složka vedení a vzdělávání v této oblasti. Nechceme dělat kompromisy v základních principech, na nichž tantra stojí – pak to začne ztrácet smysl.

Běžný člověk nejspíš nejde na tantrickou masáž, protože si chce rozšířit energii. K čemu mu tedy může sloužit?

Kristýna: Tantrická masáž vás vede dovnitř k sobě, můžete se při ní opravdu zklidnit, zastavit mysl, která vás jinak neustále ruší, vrátit se zpátky do srdce a vnímat sám sebe. Tohle spojení se sebou lidem hodně chybí. Jemný erotický dotyk je cesta, jak se dotknout i srdce.

Michal:I když není cílem zákazníka duchovní rozvoj, je tantrická masáž velmi hodnotnou formou relaxace. I klasická masáž vám nabízí uvolnění, ale není intimním způsobem spojená s vaším nitrem. Smyslnost a vytříbená erotika otevírají hlubší, intimnější úroveň vztahu k sobě a světu, i regenerace a odpočinek jsou daleko hlubší. Pustíte zábrany, které jinak musíte v běžném životě neustále držet, a uvolní se vám vnitřní energie. Efekt tantrické masáže je hluboce ulevující a regenerující. Není to čistě jen prožitek rozšířeného vědomí, efekt je samozřejmě silný i na fyzické úrovni.

Masáž jste ukončila takovým zvláštním postupem, který nazýváte sublimace. Chápu to správně, že slouží k tomu, aby zákazník neodcházel vzrušený, s pocitem očekávání?

Kristýna: Sublimaci děláme na závěr masáže, aby sexuální energie, která se probudila, nezůstala v těle jen na sexuální úrovni, ale aby se transformovala v něco vyššího. Tuto energii proto směřujeme od základní čakry, nejnižšího energetického centra, přes ostatní čakry, přes srdce až k temeni hlavy. Tím se energie postupně mění z hrubší, dráždivě, na čím dál jemnější, vytříbenější a duchovnější. Díky tomu se změní vnitřní stav člověka a on odchází v klidu a harmonii. A zároveň nedochází ke ztrátě energie, tedy k tomu, že by energie odcházela ven ejakulací.

Michal: Ideálně se tyto procesy dějí po celou dobu masáže, ale při sublimaci dostáváme příležitost spojit rozšiřování energie i s rozšiřováním vědomí. Nemusím energii vybít, mohu ji vnitřně zpracovat. Na sexuálním potěšení není nic špatného, ale může tojít mnohem dál, když chceme. Je to výchozí bod.

Probíhá tantrická masáž pro ženu jinak než pro muže?

Kristýna: Ano, prožívání sexuality žen a mužů je odlišné. Abychom se mohli dostat k mužovu srdci, je potřeba nejdřív probouzet jeho sexuální úroveň, a naopak, aby žena probouzela svou sexuální úroveň, je potřeba se dostat k jejímu srdci. Pro muže je proto masáž smyslnější. Muži také většinou nemají takový problém s ostychem. Žena potřebuje víc času, než se uvolní, takže i ta základní tantrická masáž ženy bývá delší. Přístup k ženě je víc pečující, aby získala důvěru a mohla probouzet svou sexualitu. Žena se také může rozhodnout, zda chce masáž od muže, nebo od ženy.

A když žena neví, komu dát přednost?

Kristýna: Musí se cítit dobře, takže pokud se trochu obává, zda se bude moct uvolnit, volí spíš masérku, je snazší svěřit se ženě než cizímu muži. Jiné ženy ale naopak chtějí vnímat polaritu mezi mužem a ženou a volí maséra.

Mohou k vám přijít i partneři na párovou masáž? Je to vůbec vhodné?

Michal: Je možné, aby přišli partneři spolu, je to i dobré, ale neděláme párovou masáž v jedné místnosti. Chceme, aby si to prožili každý zvlášť a potom se setkali a zážitek sdíleli. Je to záměr, protože když jsou při masáži spolu, vzájemně si odvádějí pozornost. Mají sklony odcházet pozorností k tomu druhému, zkoumat, jak reaguje, co asi zažívá a podobně. My chceme oběma dát prostor, aby se dostali hluboko sami k sobě, to je pro nás důležité. Pak mohou tu hloubku sdílet s partnerem, který je také víc v sobě, probuzený a prohloubený.

Už jedenáct let oba pracují v tantrickém chrámu Lakshmi na Praze 5. Zde si můžete vybrat z týmu masérek a masérů i několika druhů tantrických masáží. Oba spolu také vedou víkendové kurzy.