Abychom lépe pochopili rozdíl mezi  běžnou a tantrickou masáží, je dobré  alespoň částečně nahlédnout do tantrické nauky.

Tantra je tisíce let starý, východní esoterický systém, jenž se zaměřuje na postupné probouzení člověka na více úrovních. Cílem tantry je  prolnutí posvátné sexuality s naším všedním životem, čímž napomáhá dosahování vyšších duchovních stavů a rozšiřování našeho vědomí. Tantra transformuje sexualitu takovým způsobem, že se stává energetickou podporou duchovního rozvoje lidské bytosti.

Tantra dnes

V západní variantě této nauky má  velkou roli zejména láska a doteky. To můžeme na vlastní kůži prožít právě při tantrické masáži,  která nás učí nesobeckému a duchovnímu přístupu k druhému člověku. Když muž provádí masáž své partnerce, nemá za cíl uspokojit jen sám sebe a své smysly, ale naopak, intenzivně jí daruje něco ze sebe a ohleduplně jí vyjadřuje lásku bez jakéhokoliv očekávání či podmiňování. Takovým postojem se postupně učíme dávat druhému to, co skutečně potřebuje, místo toho, abychom mu dávali to, co si pouze myslíme, že potřebuje.