Co možná nevíte o tantře?

„Tantra zaujímá revoluční přístup k celému životu, který vám umožní žít vědomě, s nečekanou intenzitou a otevřeností.“

Skutečná znalost starodávné tradice tantry je v dnešní době velmi ojedinělá. Mnoho lidí má na tantru nějaký názor, ale velmi málo jich ví, co tantra skutečně je! Takto vzniklo mnoho zkreslených názorů. Nejčastějším je, že tantra je sestavou erotických cvičení nebo že je to „sex“. Ne: tantra zaujímá revoluční přístup k celému životu, který vám umožní žít vědomě, s nečekanou intenzitou a otevřeností.

Společnost dnes nedokáže přirozeně přijmout a začlenit sexualitu do celkového kontextu života. Proto se v této oblasti lidé často pohybují mezi extrémy. Autentická tantra však odkrývá zlatou střední cestu – jak v sexualitě, tak v životě samotném.

Intimní spojení je zde příležitostí pro muže i ženu k prohloubení své koncentrace a k vědomému směřování svých činností k vyššímu stavu Bytí. Díky obrovské intenzitě jejich spojení se vědomí obou partnerů rozšiřuje a sjednocuje, zpočátku mezi nimi samými a později také s vědomím Kosmickým. Nepopsatelná krása poté objímá všechny věci a bytosti. Vše to, co neustále přetrvává, je pak nikdy nekončící žízní po sjednocení milujícího a milovaného.

Tantra je opravdová, výjimečná cesta, jež znovu vytváří duchovní rozměr, který někdy milostným zkušenostem chybí. Tato praxe rozšiřuje lidské vědomí k nejzazším hranicím a značně obohacuje poznání člověka a vesmíru. Zároveň skrze překvapivá spojení, vybudovaná podle různorodých fenoménů a vědeckých faktů, otevírá tantra cestu k nekonečným horizontům, kde na neúnavného praktikanta čeká mnoho výjimečných odhalení.

Nedílnou a velmi důležitou součástí této tisícileté tradice je rovněž intimní tantrická masáž, která vám může pomoci odstranit nejrůznější zábrany a proniknout hluboko do vašeho nitra.

„… cítil jsem ohromnou záplavu citlivosti, ženské rafinovanosti a vnímavosti…“

- klient Lakshmi